Wednesday, March 30, 2011

RENTETAN CERITA SANG ARNAB.....

Al kisah..... terebut lah........ Maka perkhabaran yang disampaikan oleh sang arnab rupanya benar belaka. Tiada yang tidak benar kecuali semuanya benar belaka..... Amin...... Hati yang gundah gulana menjadi bahagia dengan perkhabaran yang sahih yang didengar.....

No comments:

Post a Comment